Niin paljon on olemassa ja nautittavissa sellaista, mitä ei ole lokeroitu, selitetty ja laitettu ruotuun

Skagen, Tanska, diplomityö vanhan kalavaja-alueen suojelusta, laajentamisesta ja muuttamisesta loma-asumiskäyttöön 2009-2010. Alue on syntynyt sadan viime vuoden aikana kalastajien tarpeisiin. Paikallisena erikoisuutena alueen pieniä mökkejä on siirrelty ympäri satamaa ihmisten mielihalujen mukaan. Koska alueen säilyttämisessä oli tärkeää antaa rakennusten liikkua, perinteiset tontit eivät tulleet kyseeseen. Asia ratkaistiin osoittamalla jokaiselle vaja-rakennukselle paikka talotekniikan liitännän yhteyteen. Tontin oston sijasta vajan tarvitsee vuokrata vain liitäntä, jonka yläpuolelle rakennuksen voi sijoittaa monella tavalla. Alueelle on helppo tulla uudeksi loma-asujaksi ja muutoksia on helppo tehdä paikan ominaisluonteen säilyessä. Työssä tutkin myös alue-ekologiaa, eroosion vähentämistä ja Tanskan rakennuslain soveltuvuutta pilottiprojektiin.

Sain työstä parhaan arvosanan. Kesällä 2011 Suomen Arkkitehtiliiton SAFA myönsi työlleni Wuorio-palkinnon vuoden ansiokkaimmasta arkkitehtuurin diplomityöstä Suomessa.

Koska aikaa on niin vähän, meillä ei pitäisi olla aikaa kiirehtiä

Villa Maria salaisessa paikassa saaristossa. Aloitin suunnittelutyön 2007 ja kävimme kuvaamassa valmiin talon heinäkuussa 2010. Kuvat otti Eevi Saarikoski.

Esitys on daami, jolle hyvä lavastus on kavaljeerina

Lavastussuunnitelma ja toteutus Teekkarispeksi ry:n vuoden 2010 produktioon Musashi. Musashi sijoittuu Edo-kauden Japaniin, jonka värikylläinen maailma tarvitsi taustakseen tummaa ja yksinkertaista arkkitehtuuria. Koska speksiä esitettiin eri puolilla Suomea, teimme lavasteista keveitä ja helposti pakattavia. Lavastus koostuu kolmesta pyörin liikuteltavista kappaleesta, joita käytettiin näytelmän aikana eri tavoin. Suunnittelin lavastuksen yhdessä muotoilija Mari Sollmanin kanssa.

Valokuvat Johannes Lehto ja Mari Sollman.

Rakennusta laajennettaessa kaikkein tärkein kohta on kosketuspinta uuden ja vanhan välillä

Højer, Tanska. Suunnittelin kuvataiteilija Ghitalle ateljee ja galleriatilan. Moderni lisärakennus on verhottu kokonaan meriruokokatteella, jonka rakennustekniikkaa opin Tanskassa 2008.

Jos sä teet vähän töitä ja äiti ja kaikki, ni sit meil on paljon hyvii juttui ja jotain voi joskus tapahtuuki -Siiri, 7v

Teimme Arkkitehtitoimisto Marja-Riitta Norrin porukalla kilpailuehdotuksen Talonpoikaissäätiön Uusia Ratkaisuja Maalla-asumiseen- kilpailuun. Ehdotuksessa käsittelimme pienen kyläyhteisön kokoisen alueen suunnittelemalla siihen yhden talon kukin. Mukana olivat Marja-Riitta Norri, Reeta Sakki, Tuukka Norri, Liisa Ritvanen, Ilkka Andersin, Jaakko Parkkonen ja Tuuli Kassi. Oma ehdotukseni talo Timo hyödyntää passiivista aurinkoenergiaa.